تبلیغات
ســـرو بلنــد آبیــز - آغاز بودنت مبارک

عکس تولد


امشب چه شبی روشن و زیبا و مصفاست

احسنت، به این جشن دل انگیز که برپاست

گویا که گلی پای نهاده ست به گیتی

کز فر ادب ، آبروی جمله ی گلهاست


عکس تولد
عکس تولد